Каталог Видин

Бизнес каталог Видин

Новини от Видин. Актуалните новини за деня от Видин и региона. Бизнес новини и събития, политически новини от Община Видин и Областна администрация Видин. Криминални, социални, спортни и регионални новини. Новини от ВТПП и ОИЦ-Видин. Бизнес статии и анализи, препоръки, съвети и документи.
Новините от Е-Видин - Бизнес каталог Видин публикувани на едно място.
Топ новини и предстоящи събития, прессъобщения.

новини

Социални новини от Видин

От РЗОК-Видин са преведени пари към болниците

26.09.2014 | Новини от Видин | Социални новини от Видин

Районна здравноосигурителна каса - Видин преведе 410 000 лева на болниците в областта за дейността им през август.

Социални новини Видин

Районната здравноосигурителна каса (РЗОК) извърши плащания през месец септември за извършена дейност през месец август към лечебните заведения, поели с договор ангажимент да обслужват медицински здравноосигурени лица. В тази връзка РЗОК-Видин преведе дължимите суми за здравноосигурителни плащания на двете болници в област Видин, съобщиха от здравната институция. На етапа се изплащат регулярно и средствата над договореното, което е изцяло от полза за лечебните заведения. Общият размер на средствата през месец септември за дейността на болниците през месец август е 410 423лв. На областната многопрофилна болница за активно лечение „Св. Петка” са преведени още: близо 10хил. лв. за интензивно лечение, както и средства за медицински изделия. Видинската областна болница получава и средства за извършени процедури за диализа при терминална бъбречна недостатъчност; средства от трансфери на Министерството на здравеопазването, както и целеви средства от Агенция „Социално подпомагане”. За диализа при терминална бъбречна недостатъчност на двата диализни центъра в област Видин Районната здравноосигурителна каса преведе 119 376лв.

Редовни са и плащанията на Здравноосигурителната каса към лечебните заведения, които са изпълнители на доболнична медицинска помощ, както и към аптеките. Изплатени са общо над 213 хил. лв. за здравноосигурените пациенти, записани в пациентските листи на общопрактикуващите лекари, както и за реализираната от тях дейност, предвидена в основния пакет първична извънболнична медицинска помощ, който се гарантира за заплащане от Националната здравноосигурителна каса. За извършената специализирана медицинска помощ на територията на област Видин са преведени близо 237хил. лв. Районната здравноосигурителна каса преведе на лабораториите общо 58 782лв. за извършените през месец август изследвания на здравноосигурени пациенти. За оказаната дентална помощ са преведени над 131 хил. лв. Районната здравноосигурителна каса преведе на аптеките в област Видин близо 373хил. лв. за здравноосигурителни плащания за лекарствени продукти за домашно лечение и диетични храни за специални медицински цели.

Здравноосигурителните плащания за медицински изделия към аптеки, сключили договор за осигуряването им, са в размер на 12 хил.лв. От началото на 2014г., освен средствата за лечение на здравноосигурени пациенти по клинични пътеки, многопрофилната болница за активно лечение в град Видин – „Св. Петка”, е получила по сметката си и следните преводи: още 485 664лв. за хемодиализа; 108 479лв. за интензивни грижи; 8 838лв. за лечение на европейски здравноосигурени граждани с европейска здравноосигурителна карта; 27 780лв. за здравнонеосигурени родилки; 12 358лв. за интензивни грижи за здравнонеосигурени лица.

Валутни курсове

bank

Валутни курсове и котировки, валутен калкулатор. Лихвени проценти.

Спешни и полезни телефони

phone

Спешни и полезни телефонни номера за гр. Видин, които можете да ползвате.

Бланки и формуляри

documents

Най-често използвани бланки и формуляри. Автобиография, мотивационно писмо ...

Разписание

prevoz

Разписание на автобуси и влакове пътуващи от и към Видин.

LifeBox Портал за жената

Реклама

Най-новите рекламни публикации на фирми в каталога. За участие виж абонамент. За да разгледате всички виж реклама.