Каталог Видин

Бизнес каталог Видин

Новини от Видин. Актуалните новини за деня от Видин и региона. Бизнес новини и събития, политически новини от Община Видин и Областна администрация Видин. Криминални, социални, спортни и регионални новини. Новини от ВТПП и ОИЦ-Видин. Бизнес статии и анализи, препоръки, съвети и документи.
Новините от Е-Видин - Бизнес каталог Видин публикувани на едно място.
Топ новини и предстоящи събития, прессъобщения.

новини

Регионални новини

Създават звено "Чистота" към община Видин

08.04.2015 | Новини от Видин | Регионални новини

Предложението за създаване на звено „Чистота“ бе прието от Общинския съвет.

Регионални новини Видин

На извънредно заседание на Общинския съвет бе прието предложението, внесено от заместник-кмета и изпълняващ функциите кмет на Община Видин инж. Добромир Дилов за създаване на бюджетно звено „Чистота“. До тази стъпка се стигна след прекратяването на договора с фирма „Титан АС“ заради възникнали изключителни обстоятелства. Звеното ще извършва събирането на битови и строителни отпадъци и транспортирането им до депата и други инсталации или съоръжения за обезвреждането им; услуги по зимно поддържане и снегопочистване; почистване и миене на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване, включително поливане на зелените площи при необходимост; почистване на отпадъци, изхвърлени на неразрешени за това места и ликвидиране на незаконни сметища; стопанисване на съдовете за съхраняване на битовите и строителни отпадъци – общинска собственост или взети под наем, както и поддръжката и дезинфекцията им. Към тези дейности бе гласувано и допълнението звеното да се грижи за премахването на плакати, афиши и обяви, които се разлепват на нерегламентирани места.

С предложението се определя също структурата и числеността на звено „Чистота“. В него ще работят общо 105 души. Инж. Добромир Дилов обясни по време на заседанието, че ще се направи процедура за наемане на техника за извършване на дейностите, с които ще е ангажирано новосъздаденото към общината звено, тъй като финансови възможности за закупуването й няма.

Общинският съвет гласува предварителното изпълнение на решението, с цел да се опази здравето на хората, да не се допусне замърсяване на околната среда и да се защитят важни обществени интереси.

Валутни курсове

bank

Валутни курсове и котировки, валутен калкулатор. Лихвени проценти.

Спешни и полезни телефони

phone

Спешни и полезни телефонни номера за гр. Видин, които можете да ползвате.

Бланки и формуляри

documents

Най-често използвани бланки и формуляри. Автобиография, мотивационно писмо ...

Разписание

prevoz

Разписание на автобуси и влакове пътуващи от и към Видин.

Хотел Видин

Реклама

Най-новите рекламни публикации на фирми в каталога. За участие виж абонамент. За да разгледате всички виж реклама.