Каталог Видин

Бизнес каталог Видин

Новини от Видин. Актуалните новини за деня от Видин и региона. Бизнес новини и събития, политически новини от Община Видин и Областна администрация Видин. Криминални, социални, спортни и регионални новини. Новини от ВТПП и ОИЦ-Видин. Бизнес статии и анализи, препоръки, съвети и документи.
Новините от Е-Видин - Бизнес каталог Видин публикувани на едно място.
Топ новини и предстоящи събития, прессъобщения.

новини

Регионални новини

С ултиматум към „Титан АС“

09.03.2015 | Новини от Видин | Регионални новини

Общинският кризисен щаб даде ултиматум на „Титан АС“ незабавно да си изпълни задълженията.

Регионални новини Видин

Фирмата по чистота „Титан АС“ не изпълни поетите ангажименти на проведенето в края на февруари заседание на Общинския щаб за защита при бедствия, за да влезе в график и извършва регулярно дейностите си за Видин и селищата от общината. Поставеният краен срок бе 5 март. Положението се влоши, а междувременно работниците на фирмата предприеха ефективни стачни действия. Заради критичната ситуация заместник-кметът и изпълняващ функциите кмет на Община Видин инж. Добромир Дилов свика отново щаба. На заседанието стана ясно, че възниква реална опасност да бъде застрашено здравето на хората и опазването на околната среда. Бездействието на „Титан АС“ води до възникването на редица нерегламентирани сметища, чието почистване ще изисква допълнителни разходи. Инж. Дилов заяви, че общината не може да си позволи да прави повече жестове към фирмата. Той съобщи, че Община Видин изпълнява регулярно задълженията си по договора и от началото на годината са преведени 235 000 лв., като само днес е платена сума към 33 000 лв. Заместник-кметът подчерта за пореден път, че тези пари отиват по сметка на НАП, тъй като фирмата има запори и дължи 15 милиона лв. На заседанието бяха обсъдени проблемите с появилите се нови наводнени участъци в ромския квартал „Нов път“, както и с високите подпочвени води и активизиралото се свлачище в с. Симеоново, където се срутиха 4 и се наводниха 26 къщи. Коментиран бе и въпросът за готовността за реакция при високи води на р. Дунав.

Общинският щаб за защита при бедствия излезе с решение по отношение на сметопочистването в 5 точки:
1. Налице е трайно неизпълнение на договора от страна на Изпълнителя. Същият по безспорен начин и категорично показва с бездействието си, че не е в състояние да изпълни договорните си задължения, както и поетите ангажименти на заседанието на кризисния щаб от 26.02.2015 г., което поставя Общината в изключително сложна ситуация.
2. Неизпълнението е системно и съществено, вследствие на което за Община Видин са настъпили изключителни обстоятелства, предизвикани от непредвидими за Община Видин като Възложител събития, които непосредствено застрашават живота и здравето на хората и околната среда и нарушават нормативните дадености на Община Видин.
3. Във връзка с договора Община Видин заявява, че изпълнява и е готова да продължава да изпълнява своето насрещно задължение, но сумите ще бъдат превеждани по силата на Постановление на Министерски съвет от 28.11.2014 г.
4. Кметът на Община Видин да даде на Изпълнителя срок до сряда /11.03.2015 г./ да изпълни поетите с договора задължения и ангажименти от заседанието на кризисния щаб от 26.02.2014 г. с предупреждението, че след изтичането на срока ще смята договора за развален, или да се прекрати договора по взаимно съгласие до 10.03.2015 г.
5. Възлага на кмета на Община Видин да изготви предложение до Общински съвет - Видин за вземане решение за окончателното справяне на кризата с боклука във връзка с продължаването на ситуацията и задълбочаването на проблемите, които крият истински рискове за здравето на хората.
Общинският щаб взе на заседанието още решения:
- Остава в действие Общинският план за защита при бедствия в част „Наводнения“ за територията на кв. „Нов път“. Да се създаде комисия, която с утрешна дата /10.03.2015 г./ да провери състоянието в кв. „Нов път“ и набележи мерки за решаване на проблема – временни и дългосрочни, като в комисията участват представители на Община Видин, РС ПБЗН и Напоителни системи.
- След изготвяне на доклад от междуведомствената комисия, съставена по заповед на областния управител, да се запознае кризисния щаб с доклада и се вземат конкретни решения.
- За с. Симеоново - да се ограничи скоростта на тежкотоварните автомобили и се засили полицейското присъствие в района и се изготви писмо до „Геозащита“ – Плевен, за да се даде становище за активизиралото се свлачище. Комисията, назначена за проверка в к. „Нов път“, да направи проверка и в с. Симеоново и да излезе с решение за временни, за справяне със ситуацията, и дългосрочни мерки за решение на проблема.

Валутни курсове

bank

Валутни курсове и котировки, валутен калкулатор. Лихвени проценти.

Спешни и полезни телефони

phone

Спешни и полезни телефонни номера за гр. Видин, които можете да ползвате.

Бланки и формуляри

documents

Най-често използвани бланки и формуляри. Автобиография, мотивационно писмо ...

Разписание

prevoz

Разписание на автобуси и влакове пътуващи от и към Видин.

Хотел Видин

Реклама

Най-новите рекламни публикации на фирми в каталога. За участие виж абонамент. За да разгледате всички виж реклама.