Каталог Видин

Бизнес каталог Видин

Новини от Видин. Актуалните новини за деня от Видин и региона. Бизнес новини и събития, политически новини от Община Видин и Областна администрация Видин. Криминални, социални, спортни и регионални новини. Новини от ВТПП и ОИЦ-Видин. Бизнес статии и анализи, препоръки, съвети и документи.
Новините от Е-Видин - Бизнес каталог Видин публикувани на едно място.
Топ новини и предстоящи събития, прессъобщения.

новини

Регионални новини

График за възстановяване на уличната инфраструктура

16.02.2015 | Новини от Видин | Регионални новини

Общината изиска с писмо да се представят графиците за възстановяване на уличната инфраструктура.

Регионални новини Видин

Във връзка с изпълнението на обект „Рехабилитация на водопроводна мрежа, реконструкция и разширение на канализационна мрежа на гр. Видин” (Воден цикъл), общината изпрати писмо в качеството си на възложител, с което уведомява ДЗЗД „ПК 2000 – АКВА” и ДЗЗД „ОБЕДИНЕНИЕ ПАНОНИЯ АКВА” за техните задължения като участници в строителния процес. В него пише, че на базата на проведената на 29 януари тази година среща относно окончателното завършване на уличната инфраструктура, засегната от извършеното строителство, ДЗЗД „ОБЕДИНЕНИЕ ПАНОНИЯ АКВА”, като изпълнител на обекта, трябва да представи в срок до 20.02.2015 г. график за възстановяване на разрушени бордюри и тротоарни настилки и до 25.02.2015 г. - график за възстановяване на асфалтовите настилки. В писмото се посочва, че дружеството е задължено да спазва специфични условия към договора по отношение опазване на околната среда. От представените данни за измерване на концентрации на ФПЧ 10 за мониторинг на атмосферния въздух за месеците август-декември 2014 г. е констатирано замърсяване, което е следствие от строителните дейности по улиците. При неизпълнение на изискванията, цитирани в писмото и допуснати нарушения, Община Видин ще образува административно наказателно производство срещу виновните лица по спазването на Наредбата за поддържане и опазване на чистотата и управлението на отпадъците на територията й и ще предяви иск към изпълнителя за нанесени щети. Изказана е препоръка към изпълнителите да мобилизират екипа си и изпълнят представените графици в указания срок.

Документът е подписан от инж. Добромир Дилов – заместник-кмет „Устройство на територията и развитие на инфраструктурата“ и изпълняващ функциите кмет на Община Видин.

Валутни курсове

bank

Валутни курсове и котировки, валутен калкулатор. Лихвени проценти.

Спешни и полезни телефони

phone

Спешни и полезни телефонни номера за гр. Видин, които можете да ползвате.

Бланки и формуляри

documents

Най-често използвани бланки и формуляри. Автобиография, мотивационно писмо ...

Разписание

prevoz

Разписание на автобуси и влакове пътуващи от и към Видин.

Хотел Видин

Реклама

Най-новите рекламни публикации на фирми в каталога. За участие виж абонамент. За да разгледате всички виж реклама.