Каталог Видин

Бизнес каталог Видин

Новини от Видин. Актуалните новини за деня от Видин и региона. Бизнес новини и събития, политически новини от Община Видин и Областна администрация Видин. Криминални, социални, спортни и регионални новини. Новини от ВТПП и ОИЦ-Видин. Бизнес статии и анализи, препоръки, съвети и документи.
Новините от Е-Видин - Бизнес каталог Видин публикувани на едно място.
Топ новини и предстоящи събития, прессъобщения.

новини

Регионални новини

Строг контрол за стопанисването на горския фонд във видинско

24.01.2015 | Новини от Видин | Регионални новини

Областният управител на Видин призова кметовете на общини да прилагат строго правомощията си по Закона за горите.

Регионални новини Видин

Областният управител на Видин Момчил Станков призова кметовете на общини активно да съдействат на държавните горски стопанства и органите на реда в дейностите по опазването на горите и контрола върху незаконната сеч и добив и дървесина в региона. Той апелира за това на днешното заседание на Областния консултативен съвет по земеделие и гори, което продължи близо два часа в оживена дискусия за състоянието и защитата на горските територии в област Видин. „От влизането на Закона за горите в сила от април 2011 г. до настоящия момент няма нито един съставен акт от кметовете на населените места”, съобщи инж. Сашко Каменов, директор на Регионална дирекция по горите – Берковица (РДГ - Берковица). През 2014 г. на територията на област Видин са извършени 2 771 проверки и са съставени общо 374 акта. От тях 367 са за установени нарушения по Закона за горите и 7 – по Закона за лова и опазване на дивеча. Това се посочва в отчет за периода на РДГ - Берковица. Издадени са 351 наказателни постановления за 26 742 лв., като са събрани 2 025 лв. или 8,3 % събираемост, отчитат от РДГ – Берковица. На районните прокуратури са изпратени 108 броя преписки. Задържани са 332 куб.м дървесина, 23 моторни превозни средства, 15 бензиномоторни триона, 33 каруци, 3 коня, както и други вещи, послужили за извършаване на нарушенията. За периода 2013 – 2014 г. са отнети лицензите на 7 лесовъди, регистрирани в публичния регистър на ИАГ.

През 2014 г. от общински горски територии в област Видин са добити 4 428 куб. м дървесина, като най-голям дял се пада на община Чупрене – 2 350 куб. м и община Бойница – 772 куб. м дървесина. Областният управител на Видин апелира към кметовете да прилагат по-строго дадените им по Закона за горите задължения и правомощия в тясно взаимодействие с горските стопанства, лицензираните лесничеи, органите на МВР и разследващите служби. Във връзка с това директорите на Регионална дирекция по горите - Берковица и на държавните горски стопанства във Видин, Белоградчик и Чупрене, поеха ангажимент да сътрудничат на кметовете за по-добрата им информираност и осъществяване на задълженията и правомощията им по Закона за горите. На заседанието това беше подробно разяснено, след като стана ясно, че повечето кметове не ползват публичния регистър на Изпълнителната агенция по горите (ИАГ) за издадените позволителни за сеч за всяко отделно землище на територията на съответната община. Подчертано бе, че кметовете имат право да издават разрешителните за достъп до горските територии, собственост на общини, физически и юридически лица. В техните правомощия е да установяват нарушения по Закона за горите, да издават наказателни постановления, глобите от които, както и имуществените санкции и сумите, получени от продажбата на отнетите вещи, постъпват в бюджета на съответната община. „Общините Белоградчик, Чупрене, Бойница и Брегово имат изградено структурно звено в общинската администрация и назначени лесовъди, регистрирани в публичния регистър на ИАГ. Останалите седем нямат”, каза директорът на РДГ – Берковица, като поясни, че в края на миналата година е изтекъл срокът, в който общините, собственици на гори, е трябвало да определят формата на управление по Закона за горите. От 11 общини само четири – Видин, Белоградчик, Бойница и Чупрене, са изготвили горскостопански планове. Те ще са необходими на общините и като законово основание за събирането от общинските гори на унищожената дървесина, вследствие на обледяването през декември миналата година. „Предстои да бъде инвентаризирана голяма маса дървесина от пречупени и паднали дървета”, отбеляза инж. Каменов.

В края на заседанието областният управител обяви, че ще разпореди проверка на участъци от пътната инфраструктура и речните корита, достъпът до които е блокиран от паднали при обледяването дървета. Той взе това решение в отговор на подадените от кметове сигнали по този проблем. В дискусията участваха и заместник областните управители Любомир Низамов и Огнян Ценков, главният секретар Иванела Андреева, директорите на МВР – Видин, Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”, Областна дирекция и Държавен фонд „Земеделие” и други компетентни институции.

Валутни курсове

bank

Валутни курсове и котировки, валутен калкулатор. Лихвени проценти.

Спешни и полезни телефони

phone

Спешни и полезни телефонни номера за гр. Видин, които можете да ползвате.

Бланки и формуляри

documents

Най-често използвани бланки и формуляри. Автобиография, мотивационно писмо ...

Разписание

prevoz

Разписание на автобуси и влакове пътуващи от и към Видин.

Хотел Видин

Реклама

Най-новите рекламни публикации на фирми в каталога. За участие виж абонамент. За да разгледате всички виж реклама.