Каталог Видин

Бизнес каталог Видин

Новини от Видин. Актуалните новини за деня от Видин и региона. Бизнес новини и събития, политически новини от Община Видин и Областна администрация Видин. Криминални, социални, спортни и регионални новини. Новини от ВТПП и ОИЦ-Видин. Бизнес статии и анализи, препоръки, съвети и документи.
Новините от Е-Видин - Бизнес каталог Видин публикувани на едно място.
Топ новини и предстоящи събития, прессъобщения.

новини

Регионални новини

ОИЦ Видин проведе среща в Белоградчик

14.11.2014 | Новини от Видин | Регионални новини

ОИЦ Видин обсъди предложения за ВОМР с гражданите на община Белоградчик.

Регионални новини Видин

Eкипът на ОИЦ Видин обсъди предложения за ВОМР с представители на местните граждански и стопански организации от община Белоградчик. Първата стъпка по пътя към реализирането на ВОМР бе поставена през месец септември, когато центърът запозна експертите на общинската администрация в града с единия от трите механизми за финансиране на кохезионната политика, залегнали в Споразумението за партньорствов периода до 2020, веднага след неговото одобрение. Във формат планиране чрез участие – работа по групи, под ръководството на модератори от ОИЦ-Видин, участниците в срещата направиха опит да идентифицират мерки за икономическо и социално съживяване на региона, които да залегнат за финансиране в бъдеща програма за инвестиции с европейски средства. Целта и на двете информационни събития е всички заинтересовани групи да участват в подготовката на местна стратегия за инвестиции в район в демогафски и икономически риск. Партньорството между публичните и частни организации е залегнало в Споразумението като едно от важните условия при подготовката и изпълнението на проекти финансирани с европейски средства.

Упрaвителят на ОИЦ Видин Мариела Савкова обясни, че за прилагане на подхода ВОМР ще бъдат заделени 5% от Програмата за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) , 17 % от Програмата за морско дело и рибарство и от ЕСФ и ЕФРР - 5% от разпределените средства от оперативни програми ОПИК, ОПРЧР, ОПРР, ОПНОИР, ОПОС.

На срещата присъстваха кмета на Община Белоградчик Борис Николов, зам.-кмета Росен Младенов, представители на ДФЗ Видин, Областна служба съвети в земеделието Видин, Бюро по труда-Белоградчик.

Валутни курсове

bank

Валутни курсове и котировки, валутен калкулатор. Лихвени проценти.

Спешни и полезни телефони

phone

Спешни и полезни телефонни номера за гр. Видин, които можете да ползвате.

Бланки и формуляри

documents

Най-често използвани бланки и формуляри. Автобиография, мотивационно писмо ...

Разписание

prevoz

Разписание на автобуси и влакове пътуващи от и към Видин.

Хотел Видин

Реклама

Най-новите рекламни публикации на фирми в каталога. За участие виж абонамент. За да разгледате всички виж реклама.