Каталог Видин

Бизнес каталог Видин

Новини от Видин. Актуалните новини за деня от Видин и региона. Бизнес новини и събития, политически новини от Община Видин и Областна администрация Видин. Криминални, социални, спортни и регионални новини. Новини от ВТПП и ОИЦ-Видин. Бизнес статии и анализи, препоръки, съвети и документи.
Новините от Е-Видин - Бизнес каталог Видин публикувани на едно място.
Топ новини и предстоящи събития, прессъобщения.

новини

Регионални новини

Първа копка на депото за битови отпадъци

22.10.2014 | Новини от Видин | Регионални новини

Регионалното депо е разположено на площадка в местността “Рамова ливада” на територията на Община Видин, като покрива площ от 22 хектара с общ капацитет 516 000 тона.

Регионални новини Видин

С официална церемония вчера бе поставено началото на строителните дейности по проект „Изграждане на система за управление на отпадъците в регион Видин, България”. На първата копка присъстваха Владимир Стоилков – управител на „Аква Темпус” ЕООД (участник в дружеството-изпълнител на проекта ДЗЗД Обединение „Депо Видин”), Илиян Иванов - изпълнителен директор на фирмата, осъществяваща строителен надзор „Рутекс” ООД, инж. Любомир Иванов – директор на РИОСВ - Монтана, както и кметове на общини-партньори в проекта. Заместник-кметът и изпълняващ функциите кмет на Община Видин инж. Добромир Дилов, който е и ръководител на проекта се обърна с кратко приветствие към всички присъстващи. „Събитието, което ни събира днес, е една от най-значимите стъпки, които се предприемат не само за развитието на Община Видин, но и на всички общини в областта” – каза Дилов. Той подчерта, че общата цел на проекта е изграждане на необходимата инфраструктура за екологосъобразно обезвреждане на цялото количество битови отпадъци, генерирани на територията на общините от област Видин. „Всичко това се прави в съответствие с изискванията на Европейския съюз и на националното законодателство. С новата система за управление на отпадъците ще се създадат условия за ликвидиране на съществуващи общински депа и за намаляване броя на старите замърсявания” – допълни Дилов.

Заместник-кметът сподели, че като водеща организация в осъществяването на този мащабен проект Община Видин изпълнява задълженията си изключително отговорно, с ясното съзнание, че той е свързан с редица ползи за населението от цялата Видинска област. Тържествен водосвет бе отслужен от йеромонах Максим. За да гарантира успешния старт на строителството, Дилов спази традицията и ритуално счупи бутилка шампанско в багера, с който бе направена първата копка.

След официалната церемония бе дадена встъпителна пресконференция. В нея взеха участие заместник-кметът и изпълняващ функциите кмет на Община Видин инж. Добромир Дилов, координаторът на проекта Борислав Борисов, изпълнителният директор на фирмата, осъществяваща строителен надзор „Рутекс” ООД Илиян Иванов и представителят на ДЗЗД Обединение „Депо Видин” инж. Николай Банчев. Инж. Дилов припомни, че общата стойност на проекта възлиза на 20 515 302,00 лв. Той се реализира чрез договор с Министерството на околната среда и водите за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд на Европейската общност. „Регионалното депо е разположено на площадка в местността “Рамова ливада” на територията на Община Видин, като покрива площ от 22 хектара с общ капацитет 516 000 тона. Ефективният експлоатационен живот се определя в рамките на 20 години. Обхватът на проекта включва изграждане на клетка 1 на новото регионално депо за неопасни отпадъци, в това число стопански двор, пречиствателна станция за отпадни води, инсталация за улавяне на отделяните газове, помощна инфраструктура и необходимите съоръжения; инсталация за компостиране с капацитет 8000 тона на година; съоръжение за оползотворяване на строителни отпадъци – ще се обработват 10 000 тона на година; закриване и рекултивация на съществуващото депо; доставка на необходимите машини и съоръжения за работата по депонирането, компостирането и преработката на строителните отпадъци” – обясни Дилов.

Той допълни, че развитието на регионална система за управление на отпадъците ще допринесе и за създаване на работни места. Очаква се минималният брой заети със сметосъбирането, извозването и депонирането да бъде 30, а максималният - 44 души. Изпълнителният директор на фирмата, осъществяваща строителен надзор Илиян Иванов изрази своето удовлетворение от реализирането на този мащабен проект и уточни, че сега в цялата страна започват да се изграждат системи за разделно събиране на отпадъци.

Валутни курсове

bank

Валутни курсове и котировки, валутен калкулатор. Лихвени проценти.

Спешни и полезни телефони

phone

Спешни и полезни телефонни номера за гр. Видин, които можете да ползвате.

Бланки и формуляри

documents

Най-често използвани бланки и формуляри. Автобиография, мотивационно писмо ...

Разписание

prevoz

Разписание на автобуси и влакове пътуващи от и към Видин.

Хотел Видин

Реклама

Най-новите рекламни публикации на фирми в каталога. За участие виж абонамент. За да разгледате всички виж реклама.