Каталог Видин

Бизнес каталог Видин

Новини от Видин. Актуалните новини за деня от Видин и региона. Бизнес новини и събития, политически новини от Община Видин и Областна администрация Видин. Криминални, социални, спортни и регионални новини. Новини от ВТПП и ОИЦ-Видин. Бизнес статии и анализи, препоръки, съвети и документи.
Новините от Е-Видин - Бизнес каталог Видин публикувани на едно място.
Топ новини и предстоящи събития, прессъобщения.

новини

Регионални новини

Преведени са пари за Водния цикъл

03.10.2014 | Новини от Видин | Регионални новини

Община Видин е получила днес средства за работата по Водния цикъл в размер на 1 милион и 900 хиляди лв.

Регионални новини Видин

Това съобщи на специална пресконференция инж. Добромир Дилов – заместник-кмет и изпълняващ функциите кмет на общината. Той каза, че парите веднага са преведени на фирмата-изпълнител на водопроводната и канализационна мрежа, която се рехабилитира по проекта. Дилов обясни, че при разговор с представител на фирмата е получил уверението, че след възстановяване на плащанията тя ще съсредоточи целия си ресурс и до около два месеца ще приключи с дейностите. Междувременно в общината е пристигнало и писмо от Агенцията по обществени поръчки, с което се одобрява удължаването на срока за строежа на пречиствателната станция със 132 дни. Сега се очаква съгласието на екоминистерството за удължаването на срока и на двата обекта по проекта "Рехабилитиране и разширяване на водоснабдителната и канализационна система във Видин".

Заместник-кметът коментира по време на пресконференцията още един факт, свързан с ремонта на надлеза при бул. „Панония“. Той изрази притеснението си от получено на 1 октомври писмо от областния управител инж. Кръстьо Спасов, с което се дават указания, че общината трябва в спешен порядък да преведе аванс на фирмата-изпълнител в размер на 30 % от стойността на сключения на 22.08.2014 г. договор, с оглед законосъобразното, ефективно, прозрачно и целево разходване на държавни средства. По този повод инж. Добромир Дилов поясни, че в договора е предвидено 30 % авансово плащане, но при спазване на определени изисквания – представяне на банкова гаранция. „Това изискване е заложено още в документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществената поръчка. Към настоящия момент Община Видин е извършила авансово плащане по този договор в размер на 7,7 % от стойността му, след като ни е представена банкова гаранция за този размер. С писмо от 9.09.2014 г. управителят на дружеството-изпълнител е декларирал, че се отказва от пълния размер на аванса и желае да го усвои в частта, в която му е преведена“ – каза Дилов. И заяви, че Община Видин има готовност да плати в пълен размер авансовото плащане, но при стриктно спазване на сключения между страните договор.

„Мисля, че е редно преди да се преведат суми в такива големи размери, те да бъдат обезпечени и при евентуално незапочване на изпълнение по договора, общината да си гарантира тези суми. В противен случай е възможно да се повтори случая от преди няколко години, когато за ремонт на същия този надлез държавата отново бе отпуснала средства, които са преведени на изпълнителя по договора, но последният не изпълни задълженията си и надлезът остана в предишното си състояние“ – припомни заместник-кметът. Той каза, че във връзка с полученото от областния управител писмо ще отправи запитване до Министерски съвет и Междуведомствения съвет за контрол върху разходването на предоставените от централния бюджет средства, за да получи разяснения и указания по случая.

Валутни курсове

bank

Валутни курсове и котировки, валутен калкулатор. Лихвени проценти.

Спешни и полезни телефони

phone

Спешни и полезни телефонни номера за гр. Видин, които можете да ползвате.

Бланки и формуляри

documents

Най-често използвани бланки и формуляри. Автобиография, мотивационно писмо ...

Разписание

prevoz

Разписание на автобуси и влакове пътуващи от и към Видин.

Хотел Видин

Реклама

Най-новите рекламни публикации на фирми в каталога. За участие виж абонамент. За да разгледате всички виж реклама.