Каталог Видин

Бизнес каталог Видин

Новини от Видин. Актуалните новини за деня от Видин и региона. Бизнес новини и събития, политически новини от Община Видин и Областна администрация Видин. Криминални, социални, спортни и регионални новини. Новини от ВТПП и ОИЦ-Видин. Бизнес статии и анализи, препоръки, съвети и документи.
Новините от Е-Видин - Бизнес каталог Видин публикувани на едно място.
Топ новини и предстоящи събития, прессъобщения.

новини

Регионални новини

Успешно приключване на проект TRANSDANUBE

24.09.2014 | Новини от Видин | Регионални новини

Областна администрация – Видин приключи успешно участието си по проект TRANSDANUBE.

Регионални новини Видин

14 партньори от 6 дунавски страни създадоха Интерактивна карта за туристите, желаещи да пътуват по река Дунав с кораб, влак, автобус или велосипед. Заключителна конференция по проект TRANSDANUBE се проведе в сръбската столица Белград в периода 8-11 септември 2014 г. С нея се отбеляза приключването на двугодишно партньорство между 14 проектни партньори от шест страни по поречието на река Дунав. Конференцията бе организирана от Регионална агенция за развитие на Източна Сърбия (РАРИС), в сътрудничество с Министерството на природните ресурси, минното дело и планиране и Дунавския център по компетенции в Република Сърбия. В рамките на дискусията, ръководена от Агенция по околна среда – Австрия, бяха обсъдени на експертно ниво и представени пред широката общественост резултатите от изпълнението на проекта. Акцент бе поставен върху състоянието на устойчивата мобилност и туризъм по поречието на река Дунав, методите и мерките за справяне с набелязаните проблеми, разработените оферти за устойчива мобилност и туристически пакети, добрите практики в и извън Дунавските региони, както и бъдещите предизвикателства в съвместната работа. Основната цел на проект TRANSDANUBE е разработването на устойчива мобилност в Дунавските региони чрез насърчаване използването на алтернативни видове транспорт – железопътен, автобусен, велосипеден и плавателен, както и разпространението на концепцията за устойчив туризъм в целия Дунавски регион. С реализацията на проекта се допринася за постигане целите на европейските политики и стратегии, както и укрепването на транснационалното сътрудничество на всички нива. Засиления интерес към проекта на транснационално, национално и регионално равнище се потвърждава и от големия брой - повече от 35, асоциирани партньори и наблюдатели.

За двете години съвместна работа партньорите по проекта разработиха транснационален доклад за състоянието на устойчивата мобилност. На база събраните добри практики се разработи обща визия за устойчива мобилност за региона на река Дунав. Изготвиха се регионални планове за действие, съдържащи насоки за прилагане на устойчивите оферти за мобилност и туристически пакети в партньорските региони. Сравнителният анализ на регионалните планове за действие показва, че са необходими различни мерки за прилагане на устойчива мобилност в областта на туризма, за да се подобри достъпността на регионите и туристически атракции. Допълнително бяха разработени ръководства с конкретни напътствия за прилагането им.

Единадесет партньори създадоха туристически пакети за устойчива мобилност. Част от пакетите са регионални (за Австрия, Словакия, Унгария, Румъния, България, Молдова и Сърбия), а останалите са транснационални, каквито са разработените на територията на Австрия, Словакия и Унгария. Сръбските партньори от РАРИС разработиха пакет за мека мобилност в туризма с името "Душата на Сърбия". Освен възможности за резервация, на туристите с тридневен престой в Дунавския регион, се предлага познавателна обиколка на сръбските природни и културно-исторически забележителности. За популяризирането на тези продукти бяха разработени транснационални и регионални маркетинг стратегии. Продуктовата стратегия на проект TRANSDANUBE се базира на преоткриване на туристически продукти – обиколки със специална насоченост, както и плавателни обиколки – чрез разработените продукти за мека мобилност. Това е предпоставка за свързване на туризма с устойчиви форми на транспорт, както и за разработване на допълнителни оферти за създаване на пълно и последователно туристическо портфолио. Един от основните резултати от изпълнението на проект TRANSDANUBE е разработената Интерактивна карта, която покрива цялата дължина на Дунав - от извора до делтата, с буферна зона от 75 км от двете страни на реката. Интерактивното приложение предлага подробна информация за туристическите забележителности, както и възможностите за транспорт посредством щадящи околната среда транспортни средства. Чрез използването на Интерактивната карта туристите имат възможност сами да планират своето пътуване по реката с кораб, влак, автобус или велосипед на следните интернет страници: www.danubetour.eu и www.donautour.eu.
Повече информация за дейностите и резултатите по проект TRANSDANUBE може да намерите на www.transdanube.eu и www.facebook.com/transdanube.

Валутни курсове

bank

Валутни курсове и котировки, валутен калкулатор. Лихвени проценти.

Спешни и полезни телефони

phone

Спешни и полезни телефонни номера за гр. Видин, които можете да ползвате.

Бланки и формуляри

documents

Най-често използвани бланки и формуляри. Автобиография, мотивационно писмо ...

Разписание

prevoz

Разписание на автобуси и влакове пътуващи от и към Видин.

Хотел Видин

Реклама

Най-новите рекламни публикации на фирми в каталога. За участие виж абонамент. За да разгледате всички виж реклама.