Каталог Видин

Бизнес каталог Видин

Новини от Видин. Актуалните новини за деня от Видин и региона. Бизнес новини и събития, политически новини от Община Видин и Областна администрация Видин. Криминални, социални, спортни и регионални новини. Новини от ВТПП и ОИЦ-Видин. Бизнес статии и анализи, препоръки, съвети и документи.
Новините от Е-Видин - Бизнес каталог Видин публикувани на едно място.
Топ новини и предстоящи събития, прессъобщения.

новини

Регионални новини

Обществено обсъждане във връзка с изпълнение на Водния цикъл

23.07.2014 | Новини от Видин | Регионални новини

След приключване на проекта Община Видин има ангажимента да стопанисва минимум 5 години новоизградената водопроводна и канализационна мрежа, както и новата пречиствателна станция.

Регионални новини Видин

Във връзка с изпълнение на проект „Рехабилитиране и разширяване на водоснабдителната и канализационна система във Видин” се проведе обществено обсъждане на тема „Поемане на дългосрочно задължение от страна на Община Видин към Фонд за местно самоуправление в България „ФЛАГ” ЕАД в размер на 2 685 776,30 лева”. В него участваха членовете на звеното за управление на проекта с ръководител инж. Пламен Симов, гост бе доц. д-р инж. Димитър Аличков – представител на ДЗЗД „ПК 2000 АКВА“ – дружеството, което изпълнява строителния надзор на ВиК мрежата в град Видин. Кратко резюме по темата направи Орлин Василев – секретар на Община Видин. Той припомни, че проектът за Водния цикъл е на обща стойност 75 021 684,29 лв., като 57 868 726,39 лв. са финансирани от Кохезионния фонд на ЕС чрез Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“, националното финансиране е 14 467 181,60 лв., а собственото участие на Община Видин е 2 685 776,30 лв. Василев подчерта, че схемата за финансиране и проектът са били изцяло преработени, като собственото участие на общината е коригирано и от първоначално предвидените 5 533 432 евро (10 845 527 лв.), общината успява да спести над 8 милиона лв. „За да осигурим нашето финансово участие в проекта, ще кандидатстваме за отпускане на средства от фонда за местно самоуправление „ФЛАГ“, тъй като Община Видин не разполага с такива свободни пари. Тези средства, постъпили в сметката на общината, не подлежат на запориране и това ще позволи да се работи с тях по предназначение, с цел успешната реализация на проекта“ – обясни той.

Проектът „Рехабилитиране и разширяване на водоснабдителната и канализационна система във Видин” предвижда изграждане на Пречиствателна станция за отпадни води с капацитет 56 000 еквивалент жители, рехабилитиране и разширение на водоснабдителната и канализационна мрежа. Всичко това включва подмяна на улични водопроводи по 40 улици с обща дължина 13 648 м, както и сградни водопроводни отклонения с дължина 5 046 м. Разширяването и реконструкцията на канализационната мрежа на гр. Видин обхваща общо 46 улици с дължина 16 501,35 м, нов колектор /напорна канализация/ от Канална помпена станция №1 до Пречиствателната станция за отпадни води. С реализирането на проекта броят на свързаните към чиста вода потребители ще остане на 100%. Предложеното разширение на канализационната мрежа ще доведе до увеличаване на процента на свързани потребители от 90% до 95%. Проектът предвижда отвеждане на отпадните води и пречистването им преди заустването в река Дунав. Потокът отпадни води, получен от пречиствателната станция, ще бъде в съотвествие с Директивата на Европейската комисия относно пречистването на градските отпадни води за чувствителни води.

Социално-икономическите цели са свързани с възможности за спестяване разходи на оператора и на населението; създаване на нови работни места по време на фаза строителство; икономически растеж чрез подобряване на инфраструктурата, на хигиенните и санитарните условия в района на проекта; подобряване на качеството на живот на населението чрез осигуряване на достъп до питейна вода и канализационни услуги както в количествен, така и в качествен аспект. След приключване на проекта Община Видин има ангажимента да стопанисва минимум 5 години новоизградената водопроводна и канализационна мрежа, както и новата пречиствателна станция. Тя ще има правото също така да сключва договори с експлоатационни дружества, което от своя страна ще донесе дивиденти на общината.

Валутни курсове

bank

Валутни курсове и котировки, валутен калкулатор. Лихвени проценти.

Спешни и полезни телефони

phone

Спешни и полезни телефонни номера за гр. Видин, които можете да ползвате.

Бланки и формуляри

documents

Най-често използвани бланки и формуляри. Автобиография, мотивационно писмо ...

Разписание

prevoz

Разписание на автобуси и влакове пътуващи от и към Видин.

Хотел Видин

Реклама

Най-новите рекламни публикации на фирми в каталога. За участие виж абонамент. За да разгледате всички виж реклама.