Каталог Видин

Бизнес каталог Видин

Новини от Видин. Актуалните новини за деня от Видин и региона. Бизнес новини и събития, политически новини от Община Видин и Областна администрация Видин. Криминални, социални, спортни и регионални новини. Новини от ВТПП и ОИЦ-Видин. Бизнес статии и анализи, препоръки, съвети и документи.
Новините от Е-Видин - Бизнес каталог Видин публикувани на едно място.
Топ новини и предстоящи събития, прессъобщения.

новини

Регионални новини

Мерки срещу забавянето на Водния цикъл

14.07.2014 | Новини от Видин | Регионални новини

Герго Гергов изпрати напомнящо писмо до изпълнителите на Водния цикъл.

Регионални новини Видин

Кметът на Община Видин Герго Гергов изпрати писмо до ДЗЗД „ПК 2000 - АКВА” и до ДЗЗД „ОБЕДИНЕНИЕ ПАНОНИЯ АКВА” във връзка с Обект „Рехабилитация на водопроводна мрежа, реконструкция и разширение на канализационна мрежа на гр. Видин”. В писмото Община Видин, в качеството си на Възложител напомня на фирмата-изпълнител, че съгласно сключеното договорно споразумение №АО-02-15-207/04.11.2013 г., в приложение (Образец №16) е декларирала, че поема ангажимент при изпълнението на обекта да спазва представения график към техническото приложение (Образец №15), впоследствие актуализиран през месец април, тази година.

При констатирано отклонение Община Видин има възможност да се възползва от правото си да нанесе неустойка за всеки ден закъснение в размер на 0,1 % от договорната цена или 36 987, 65 лв. без ДДС.

В писмото Герго Гергов съветва ръководството на ДЗЗД „ОБЕДИНЕНИЕ ПАНОНИЯ АКВА” да мобилизира екипа си и да представи актуализирана работна програма, съдържаща мерки за наваксване на закъснението, тъй като крайният срок за извършване на строително-монтажните работи е 1 октомври.

Валутни курсове

bank

Валутни курсове и котировки, валутен калкулатор. Лихвени проценти.

Спешни и полезни телефони

phone

Спешни и полезни телефонни номера за гр. Видин, които можете да ползвате.

Бланки и формуляри

documents

Най-често използвани бланки и формуляри. Автобиография, мотивационно писмо ...

Разписание

prevoz

Разписание на автобуси и влакове пътуващи от и към Видин.

Хотел Видин

Реклама

Най-новите рекламни публикации на фирми в каталога. За участие виж абонамент. За да разгледате всички виж реклама.