Каталог Видин

Бизнес каталог Видин

Новини от Видин. Актуалните новини за деня от Видин и региона. Бизнес новини и събития, политически новини от Община Видин и Областна администрация Видин. Криминални, социални, спортни и регионални новини. Новини от ВТПП и ОИЦ-Видин. Бизнес статии и анализи, препоръки, съвети и документи.
Новините от Е-Видин - Бизнес каталог Видин публикувани на едно място.
Топ новини и предстоящи събития, прессъобщения.

новини

Регионални новини

Разкриха части от старинен зид във Видин

14.06.2014 | Новини от Видин | Регионални новини

Части от старинен зид бяха разкрити при изкопни работи по проект във Видин.

Регионални новини Видин

В Община Видин пристигна писмо от фирма „ЛОГ-СИБЕРИА“ ЕООД, изпълняваща дейностите на подобект „Реконструкция на градски парк“ по проект „Зелена и достъпна градска среда – гр. Видин“, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013“. С него се сигнализира, че при извършване на изкопни работи за изграждане на резервоар от поливната система на Градски парк „Рова“ е разкрит старинен зид, който възпрепятства по-нататъшното изпълнение на строителните дейности. Във връзка с това Община Видин уведоми незабавно ръководството на Регионален исторически музей, с молба за компетентна намеса. В официален отговор от РИМ – Видин до кмета на общината Герго Гергов се посочва, че откритите при изкопни дейности в парк „Рова“ части от зидове принадлежат на един от бастионите от крепостна система „Калето“, която е културна ценност с национално значение. Тази част от съществуващия ров и бастиони са засипани с пръст през 50-те години на миналия век. В писмото от музея се посочва, че при това положение действа чл. 160, т. 2,3 и чл. 72 от Закона за културното наследство. В съответствие със законовите изисквания беше издадена заповед, с която се нарежда незабавно да се спрат изкопните дейности в района на откритите археологически зидове в парк „Рова“ и мястото да се обезопаси. С нея се възлага и предприемане на действия по аварийно-временно укрепване на изкопните работи.

Срокът на заповедта е обвързан със срока до изясняване на възникналите обстоятелства, както и подписването на протокол от сформираната комисия по чл.160, ал.3 от Закона за културното наследство. Контрол по изпълнение на заповедта е възложен на инж. Добромир Дилов, заместник-кмет „Устройство на територията и развитие на инфраструктурата“ в Община Видин. Паралелно с това е изпратено и писмо до Главна дирекция „Инспекторат за опазване на културното наследство“ в Министерството на културата, с което общината уведомява за възникналата ситуация и се обръща с молба да бъде назначена комисия, която да предложи последващи действия.

В писмото се отбелязва, че проект „Зелена и достъпна градска среда – гр. Видин“ е от изключително значение и предвижда обновяването на обществени пространства в центъра на града с обща площ 38 000 кв. м, рехабилитация и реконструкция на улична мрежа и въвеждане на енергоспестяващо улично осветление. Тъй като сроковете за приключване на проекта са кратки, Община Видин разчита на съдействието и навременната реакция от страна на Министерството на културата.

Валутни курсове

bank

Валутни курсове и котировки, валутен калкулатор. Лихвени проценти.

Спешни и полезни телефони

phone

Спешни и полезни телефонни номера за гр. Видин, които можете да ползвате.

Бланки и формуляри

documents

Най-често използвани бланки и формуляри. Автобиография, мотивационно писмо ...

Разписание

prevoz

Разписание на автобуси и влакове пътуващи от и към Видин.

Хотел Видин

Реклама

Най-новите рекламни публикации на фирми в каталога. За участие виж абонамент. За да разгледате всички виж реклама.