Каталог Видин

Бизнес каталог Видин

Новини от Видин. Актуалните новини за деня от Видин и региона. Бизнес новини и събития, политически новини от Община Видин и Областна администрация Видин. Криминални, социални, спортни и регионални новини. Новини от ВТПП и ОИЦ-Видин. Бизнес статии и анализи, препоръки, съвети и документи.
Новините от Е-Видин - Бизнес каталог Видин публикувани на едно място.
Топ новини и предстоящи събития, прессъобщения.

новини

Регионални новини

Работни семинари по проект TRANSDANUBE

28.04.2014 | Новини от Видин | Регионални новини

По време на семинарите ще бъдат представени разработените продукти по проекта.

Регионални новини Видин

На 29 и 30 април 2014 г. Областна администрация Видин ще проведе два семинара по Проект TRANSDANUBE - „Устойчив транспорт и туризъм по поречието на река Дунав”. По време на семинарите ще бъдат представени разработените продукти по проекта- Регионална маркетинг стратегия за област Видин, интерактивна карата, устойчиви оферти за мобилност и туристически пакети. Предвижда се на работните форуми да бъдат дискутирани представените продукти и да се проведе обучение за възможности за устойчив транспорт и туризъм.

На семинари са поканени представители на държавни институции, общини, училища, фирми и неправителствени организации, работещи в сферата на туризма и транспорта. Разработената по проекта Регионална маркетинг стратегия цели да допринесе за обединяване на усилията на публичния и частния сектор за развитието на туризма и транспорта като стратегически отрасли в регионален мащаб. Стратегията дефинира конкретни маркетинг дейности и мерки за стимулиране на частния и неправителствения сектор за превръщането на област Видин в привлекателна туристическа дестинация с устойчив транспорт. В стратегията са идентифицирани и ключови маркетинг пазари за туристическите продукти в България, Румъния, Сърбия и страните по поречието на р. Дунав, които са от решаващо значение за развитието на дестинация Видин.

TRANSDANUBE има за цел развитието на устойчивата мобилност по поречието на река Дунав чрез насърчаване използването на алтернативни видове транспорт - влак, автобус, колело и кораб, и разпространение на концепцията за устойчиво развитие на туризма в целия Дунавски регион. Финансиран по програма Транснационално сътрудничество „Югоизточна Европа“, TRANSDANUBE е международен проект с 14 финансови партньора от 6 страни и повече от 35 свързани стратегически партньори и наблюдатели. TRANSDANUBE допринася за постигане на целите на Европейските политики и стратегии, особено за изпълнението на Европейската стратегия за Дунавския регион. Двудневният форум ще се проведе в ресторант „Фреш“. На 29 април от 10:00 часа семинарът е отворен за фирми и организации, работещи в сферата на транспорта, а на 30 април – за заинтересовани страни, работещи в сферата на туризма.
Повече информация за проекта можете да намерите на www.transdanube.eu

Валутни курсове

bank

Валутни курсове и котировки, валутен калкулатор. Лихвени проценти.

Спешни и полезни телефони

phone

Спешни и полезни телефонни номера за гр. Видин, които можете да ползвате.

Бланки и формуляри

documents

Най-често използвани бланки и формуляри. Автобиография, мотивационно писмо ...

Разписание

prevoz

Разписание на автобуси и влакове пътуващи от и към Видин.

Хотел Видин

Реклама

Най-новите рекламни публикации на фирми в каталога. За участие виж абонамент. За да разгледате всички виж реклама.