Каталог Видин

Бизнес каталог Видин

Новини от Видин. Актуалните новини за деня от Видин и региона. Бизнес новини и събития, политически новини от Община Видин и Областна администрация Видин. Криминални, социални, спортни и регионални новини. Новини от ВТПП и ОИЦ-Видин. Бизнес статии и анализи, препоръки, съвети и документи.
Новините от Е-Видин - Бизнес каталог Видин публикувани на едно място.
Топ новини и предстоящи събития, прессъобщения.

новини

Регионални новини

Основен ремонт на надлез над жп линия по бул. "Панония"

25.04.2014 | Новини от Видин | Регионални новини

Отворени бяха офертите по две обществени поръчки.

Регионални новини Видин

В Община Видин се проведоха открити процедури за възлагане на обществени поръчки с предмети „Основен ремонт на надлез над жп линия по бул. „Панония” – гр. Видин” и „Изграждане на приют за безстопанствени животни – кучета, в УПИ-II, P-H 94 по кадастралната карта на гр. Видин”. Пликовете с офертите по първата обществена поръчка бяха отворени от петчленна комисия с председател инж. Добромир Дилов – заместник-кмет „Устройство на територията и развитие на инфраструктурата”, а по втората – от комисия с председател инж. Румен Лилов – директор Дирекция „Устройство на територията” в общината. На процедурите присъстваха външни експерти, както и представители на медиите.

За участие в обществената поръчка с предмет „Основен ремонт на надлез над жп линия по бул. „Панония” – гр. Видин” са подали документи от четири фирми – „Пътища и Мостове” ЕООД, Обединение „Панония 2014”, „Трейс Груп Холд” АД и „Мостремонт 97” ООД.

За „Изграждане на приют за безстопанствени животни – кучета, в УПИ-II, P-H 94 по кадастралната карта на гр. Видин” кандидатстват две фирми – „Комос” ООД и „Перфетострой” ЕООД.

Валутни курсове

bank

Валутни курсове и котировки, валутен калкулатор. Лихвени проценти.

Спешни и полезни телефони

phone

Спешни и полезни телефонни номера за гр. Видин, които можете да ползвате.

Бланки и формуляри

documents

Най-често използвани бланки и формуляри. Автобиография, мотивационно писмо ...

Разписание

prevoz

Разписание на автобуси и влакове пътуващи от и към Видин.

Хотел Видин

Реклама

Най-новите рекламни публикации на фирми в каталога. За участие виж абонамент. За да разгледате всички виж реклама.