Каталог Видин

Бизнес каталог Видин

Новини от Видин. Актуалните новини за деня от Видин и региона. Бизнес новини и събития, политически новини от Община Видин и Областна администрация Видин. Криминални, социални, спортни и регионални новини. Новини от ВТПП и ОИЦ-Видин. Бизнес статии и анализи, препоръки, съвети и документи.
Новините от Е-Видин - Бизнес каталог Видин публикувани на едно място.
Топ новини и предстоящи събития, прессъобщения.

новини

Регионални новини

Има готовност за защита при високи води през пролетния сезон

17.04.2014 | Новини от Видин | Регионални новини

Аварийни групи и професионални екипи имат готовност да реагират при евентуална заплаха от наводнение в областта.

Регионални новини Видин

„Предприели сме мерки за отстраняване на проблемите по защитните съоръжения на река Дунав във Видинския регион. Аварийни групи и професионални екипи имат готовност да реагират при евентуална заплаха от наводнение в областта. В момента не сме в критична ситуация, но трябва да бъдем готови за взаимодействие и своевременна реакция при възникване на опасност от бедствие” – това каза областният управител на Видин инж. Кръстьо Спасов в заключението си от днешното заседание на Щаба за изпълнение на областния план за защита при бедствия и за взаимодействие с националния щаб. На ръководеното от областния управител заседание беше обсъдена готовността за безопасното провеждане на високите води при пролетното снеготопене и валежи и предотвратяването на евентуални наводнения от река Дунав на територията на Видинския регион. Управителят на "Напоителни системи" ЕАД клон Видин Димитър Йоцов докладва за готовността на дружеството за изпълнение на оперативния план за провеждане на високи води. „С дунавските земнонасипни диги и бетонови стени, и корекции на реките и предпазните диги, се защитават от заливане 125 310 дка земеделски земи и 11 населени места, включително гр. Видин”, съобщи управителят на „Напоителни системи”.

„Защитните диги по река Дунав на територията на общините Видин и Димово са в добро техническо и експлоатационно състояние”, каза Стилиян Пешев, началник сектор в Областно управление „Пожарна безопасност и защита на населението” (ОУ ПБЗН). Той се позова на становище на експертна комисия, извършила през март по разпореждане на областния управител проверка на състоянието на предпазните съоръжения и отводнителни помпени станции към тях. Съгласно дадените от комисията предписания, от „Напоителни системи” ЕАД клон Видин е организирано почистването на дунавските диги от наличната храстовидна растителност и са взети мерки срещу незаконното строителство в зоната на бетоновата стена в района на с. Кошава, община Видин. Областната администрация е уведомила всички фирми, работещи на територията на Южна промишлена зона в гр. Видин в близост до защитната дига на река Дунав, при необходимост да осигурят достъп за ремонтни и аварийни работи по съоръжението. В същата зона е необходимо да се извърши регламентирано отвеждане на битови и дъждовни води.

Мерките за поддържането на дигите на територията на община Димово включват почистване на храстовидната растителност по мокрия откос на съоръженията и частични ремонти на помпена станция „Пчелина” и дунавската дига „Бабуя”. „Успешно работи системата за ранно предупреждение и оповестяване при бедствия”, съобщи Станислав Генчев, началник на ОУ ПБЗН. Той обясни, че при извършените проверки на системата е постигнато средно над 90 % известяване на членовете на кризисните щабове в региона. Директорът на БЧК – Видин Цветелина Петрова посочи като проблем осигуряването на водни спасители през летния сезон, поради липса на кандидати. Тя съобщи, че по тази причина през последните 5 години не са провеждани обучителни курсове.

Валутни курсове

bank

Валутни курсове и котировки, валутен калкулатор. Лихвени проценти.

Спешни и полезни телефони

phone

Спешни и полезни телефонни номера за гр. Видин, които можете да ползвате.

Бланки и формуляри

documents

Най-често използвани бланки и формуляри. Автобиография, мотивационно писмо ...

Разписание

prevoz

Разписание на автобуси и влакове пътуващи от и към Видин.

Хотел Видин

Реклама

Най-новите рекламни публикации на фирми в каталога. За участие виж абонамент. За да разгледате всички виж реклама.