Каталог Видин

Бизнес каталог Видин

Новини от Видин. Актуалните новини за деня от Видин и региона. Бизнес новини и събития, политически новини от Община Видин и Областна администрация Видин. Криминални, социални, спортни и регионални новини. Новини от ВТПП и ОИЦ-Видин. Бизнес статии и анализи, препоръки, съвети и документи.
Новините от Е-Видин - Бизнес каталог Видин публикувани на едно място.
Топ новини и предстоящи събития, прессъобщения.

новини

Криминални новини от Видин

48 пожара са възникнали в област Видин през последните 3 месеца

28.08.2014 | Новини от Видин | Криминални новини от Видин

Високите температури през летния сезон в съчетание със сухата тревна растителност създават предпоставки за възникване пожари.

Статистиката сочи, че само в 2% от случаите горските пожари възникват в резултат на природни явления, а в останалата част причина за огнените бедствия е човешката небрежност, съобщиха от ОД на МВР. "Пожарна безопасност и защита на населението" - Видин. Опасността през този период рязко нараства и с приключването на жътвената кампания. Редица земеделски стопани почистват ожънатите площи, чрез изгаряне на стърнищата, въпреки изричната забрана за това, регламентирана в чл.6 ал.1 т.2 от Закона за опазване на земеделските земи и в чл.12 ал.1 от Наредба № Iз-1053 от 19.04.2011г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи.

От 1 юни до настоящия момент поради небрежни действия в района обслужван от РСПБЗН-Видин са възникнали 48 пожара в сухи треви, стърнища и отпадъци и 3 пожара в площи със зърнени култури, унищожени били около 40 дка посеви. За нарушаване на правилата за пожарна безопасност по време на жътвената кампания са съставени 13 акта, въз основа на които са издадени наказателни постановления. Напомняме, че при нарушаване на забраната за паленето на стърнищата, наказанието е глоба в размер от 200 до 2000 лв. Основни правила за пожарна безопасност: Не палете огън във ветровито време; Не почиствайте ожънатите площи с есенници, чрез изгаряне на стърнищата; Изгарянето на отпадъците при почистването на дворовете, както и паленето на огън за битови нужди да става само на почистени от суха тревна растителност площадки и на безопасно разстояние от сгради и горими материали. Никога не оставяйте огъня без наблюдение, а след работа внимателно го изгасете; Не допускайте паленето на огън от деца или възрастни хора, които не са в състояние да контролират горенето и изгасяването на огъня при реална опасност от пожар; При пребиваването си в горите или полето, както и при пътуване не изхвърляйте неизгасени клечки кибрит или угарки от цигари на пожароопасни места. Спазването на тези изисквания и повишената бдителност ще предотвратят възникването на пожари.

При пожар сигнализирайте тел.112 или 094/600-016.

Валутни курсове

bank

Валутни курсове и котировки, валутен калкулатор. Лихвени проценти.

Спешни и полезни телефони

phone

Спешни и полезни телефонни номера за гр. Видин, които можете да ползвате.

Бланки и формуляри

documents

Най-често използвани бланки и формуляри. Автобиография, мотивационно писмо ...

Разписание

prevoz

Разписание на автобуси и влакове пътуващи от и към Видин.

Хотел Видин

Реклама

Най-новите рекламни публикации на фирми в каталога. За участие виж абонамент. За да разгледате всички виж реклама.