Каталог Видин

Бизнес каталог Видин

Новини от Видин. Актуалните новини за деня от Видин и региона. Бизнес новини и събития, политически новини от Община Видин и Областна администрация Видин. Криминални, социални, спортни и регионални новини. Новини от ВТПП и ОИЦ-Видин. Бизнес статии и анализи, препоръки, съвети и документи.
Новините от Е-Видин - Бизнес каталог Видин публикувани на едно място.
Топ новини и предстоящи събития, прессъобщения.

новини

Регионални новини

Заключителна конференция по проект TRANSDANUBE

03.09.2014 | Новини от Видин | Регионални новини

Шеста партньорска среща и Заключителна конференция по проект TRANSDANUBE.

Регионални новини Видин

От 8 до 11 септември 2014 г. в Белград, Република Сърбия ще се проведе шестата партньорска среща и заключителната конференция по проект „TRANSDANUBE - Устойчив Транспорт и Туризъм по поречието на река Дунав”. Представители на Областна администрация Видин, партньор по проекта, ще участват в предстоящите събития, на които ще бъдат обсъдени постигнатите резултати по транснационалния проект и тяхното последващо приложение. Партньорската среща и конференцията се организират от Регионална агенция за развитие на Източна Сърбия – РАРИС в сътрудничество с партньора-наблюдател Министерство на земеделието и опазване на околната среда Сърбия и Дунавския център по компетенции. Работната среща на партньорите ще започне със заключително заседание на Направляващия комитет по проекта. Ще бъдат обсъдени заложените и изпълнени проектни дейности, както и възможностите за тяхното ефективно прилагане в регионите по поречието на река Дунав. Международни експерти и представители на екипа по проекта ще представят и обсъдят методи за решаване на идентифицирани проблеми при реализацията на проекта и възможни начини за преодоляване на бъдещи предизвикателства в сферата на устойчивата мобилност в туризма. В заключителната конференция е предвидена и опознавателна обиколка в района на Източна Сърбия, където проектните партньори ще имат възможност да се запознаят с резултати и добри практики от вече изпълнени проекти в Дунавския регион.

Основна цел на проект „TRANSDANUBE - Устойчив Транспорт и Туризъм по поречието на река Дунав”, който стартира през есента на 2012 г., е да се подобри състоянието на достъпност и качеството на транспортните услуги в Югоизточна Европа, които се явяват основна пречка за бъдещо икономическо развитие и растеж в региона на река Дунав. Чрез разработените по проекта оферти за устойчива мобилност се цели създаване на оптимална достъпност и улесняване концепцията за устойчиво развитие на туризма в целия Дунавски регион. Проект TRANSDANUBE - „Устойчив Транспорт и Туризъм по поречието на река Дунав” е насочен към развитието на устойчивата мобилност по поречието на река Дунав чрез насърчаване използването на алтернативни видове транспорт – влак, автобус, колело и кораб, и разпространение на концепцията за устойчиво развитие на туризма в целия Дунавски регион. Финансиран по програма Транснационално сътрудничество „Югоизточна Европа“, TRANSDANUBE е международен проект с 14 финансови партньора от 6 страни и повече от 35 свързани стратегически партньори и наблюдатели. TRANSDANUBE допринася за постигане на целите на Европейските политики и стратегии, особено за изпълнението на Европейската стратегия за Дунавски регион. Изпълнението на проекта ще продължи до края на месец септември 2014 г.

Информация за проекта и разработените материали по него можете да намерите на електронната страница: www.transdanube.eu

Валутни курсове

bank

Валутни курсове и котировки, валутен калкулатор. Лихвени проценти.

Спешни и полезни телефони

phone

Спешни и полезни телефонни номера за гр. Видин, които можете да ползвате.

Бланки и формуляри

documents

Най-често използвани бланки и формуляри. Автобиография, мотивационно писмо ...

Разписание

prevoz

Разписание на автобуси и влакове пътуващи от и към Видин.

Хотел Видин

Реклама

Най-новите рекламни публикации на фирми в каталога. За участие виж абонамент. За да разгледате всички виж реклама.