Каталог Видин

Бизнес каталог Видин

Новини от Видин. Актуалните новини за деня от Видин и региона. Бизнес новини и събития, политически новини от Община Видин и Областна администрация Видин. Криминални, социални, спортни и регионални новини. Новини от ВТПП и ОИЦ-Видин. Бизнес статии и анализи, препоръки, съвети и документи.
Новините от Е-Видин - Бизнес каталог Видин публикувани на едно място.
Топ новини и предстоящи събития, прессъобщения.

новини

Политически новини от Видин

Проект за регионално депо за битови отпадъци

14.05.2014 | Новини от Видин | Политически новини от Видин

Областният експертен съвет по ЗУТ във Видин прие решения по изпълнението на проекта за регионалното депо за битови отпадъци.

Политически новини от Видин

Областният експертен съвет по ЗУТ прие днес решения, свързани с изпълнението на проект „Регионална система за управление на отпадъците в регион Видин”. „Тези решения са важни за навременното и качествено изпълнение на обекта”, подчерта областният управител инж. Кръстьо Спасов на свиканото от него заседание на съвета. Гласувано беше решение да се изработи подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП/ПП) на обект „Външна пътна връзка” към регионалното депо. „Това ще осигури транспортната връзка с републиканския път на влизащите и излизащите от депото сметоизвозващи коли и техника”, каза инж. Николай Банчев, представител на изпълнителя на обекта - „Главболгарстрой Холдинг” АД.

Членовете на Областният експертен съвет по ЗУТ одобриха ПУП/ПП за линеен обект „Площадково ВиК – довеждащ водопровод за техническа вода”, както и за 20 кV кабелна линия към основния обект. Проект „Регионална система за управление на отпадъците в регион Видин“ се изпълнява по Приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”. Общата му стойност е 20 515 302 лева, като безвъзмездната финансова помощ, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие възлиза на 19 427 991 лева. Депото е с 20 годишен ефективен експлоатационен капацитет и възможност за депониране на 516 хиляди тона твърди битови отпадъци.

Изграждането на регионално депо за твърди битови отпадъци е най-мащабният екологичен проект за цялата Видинска област, който се изпълнява в момента. Той е с регионално значение, тъй като има за цел изграждане на необходимата инфраструктура за екологосъобразно обезвреждане на цялото количество битови отпадъци, генерирани на територията на всичките общини в региона. С реализирането му ще се въведе интегрирана система за управление на отпадъците в цялата област и поетапно ликвидиране на старите общински депа.

Валутни курсове

bank

Валутни курсове и котировки, валутен калкулатор. Лихвени проценти.

Спешни и полезни телефони

phone

Спешни и полезни телефонни номера за гр. Видин, които можете да ползвате.

Бланки и формуляри

documents

Най-често използвани бланки и формуляри. Автобиография, мотивационно писмо ...

Разписание

prevoz

Разписание на автобуси и влакове пътуващи от и към Видин.

Бензиностанция ТИП

Реклама

Най-новите рекламни публикации на фирми в каталога. За участие виж абонамент. За да разгледате всички виж реклама.