Каталог Видин

Бизнес каталог Видин

Новини от Видин. Актуалните новини за деня от Видин и региона. Бизнес новини и събития, политически новини от Община Видин и Областна администрация Видин. Криминални, социални, спортни и регионални новини. Новини от ВТПП и ОИЦ-Видин. Бизнес статии и анализи, препоръки, съвети и документи.
Новините от Е-Видин - Бизнес каталог Видин публикувани на едно място.
Топ новини и предстоящи събития, прессъобщения.

новини

Политически новини от Видин

Регионалното сдружение на общините „Видин“ заседава

26.03.2014 | Новини от Видин | Политически новини от Видин

Заседанието на Общото събрание на Регионалното сдружение на общините „Видин“ беше открито от неговия председател Герго Гергов.

Политически новини от Видин

Заседанието се насрочва на основание чл. 25, ал.3 от Закона за управление на отпадъците, както и по искане на Община Белоградчик. На заседанието присъстваха кметовете на 8 общини от областта. Кметът на Община Видин припомни, че Регионалното сдружение е учредено на 4 ноември 2013 г. и на Общо събрание приема вътрешни правила за работа. „Необходимостта от създаване на такова сдружение произтича от договора за безвъзмездна финансова помощ с Министерството на околната среда и водите за реализиране проекта по Оперативна програма „Околна среда” за изграждане на Регионално депо за битови отпадъци. На тази база общините ще могат да получават финансиране на проекти в областта на управление на отпадъците от европейски фондове, държавния бюджет, Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) към Министерството на околната среда и водите и др.“ – каза Гергов.

По първа точка от дневния ред – приемане на становище по инвестиционен проект „Изграждане на претоварна станция за твърди битови отпадъци – гр. Белоградчик“ докладва Борис Николов – кмет на общината. Той обясни, че проектът е готов за кандидатстване и има всички необходими условия да бъде реализиран. По негово мнение с изграждането на такава станция значително ще намалеят разходите за твърди битови отпадъци и съоръжението би могло да се ползва и от съседни общини, при желание от тяхна страна.

на Регионалното сдружение приеха единодушно решение, с което се дава съгласие за изграждане на претоварна станция за твърди битови отпадъци чрез реализиране на проект „Изграждане на претоварна станция за твърди битови отпадъци – гр. Белоградчик”. По втора точка от дневния ред – други, нямаше повдигнати въпроси и коментари и заседанието бе обявено за закрито.

Валутни курсове

bank

Валутни курсове и котировки, валутен калкулатор. Лихвени проценти.

Спешни и полезни телефони

phone

Спешни и полезни телефонни номера за гр. Видин, които можете да ползвате.

Бланки и формуляри

documents

Най-често използвани бланки и формуляри. Автобиография, мотивационно писмо ...

Разписание

prevoz

Разписание на автобуси и влакове пътуващи от и към Видин.

Бензиностанция ТИП

Реклама

Най-новите рекламни публикации на фирми в каталога. За участие виж абонамент. За да разгледате всички виж реклама.