Каталог Видин

Бизнес каталог Видин

Новини от Видин. Актуалните новини за деня от Видин и региона. Бизнес новини и събития, политически новини от Община Видин и Областна администрация Видин. Криминални, социални, спортни и регионални новини. Новини от ВТПП и ОИЦ-Видин. Бизнес статии и анализи, препоръки, съвети и документи.
Новините от Е-Видин - Бизнес каталог Видин публикувани на едно място.
Топ новини и предстоящи събития, прессъобщения.

новини

Политически новини от Видин

Област Видин подготвя нови проекти

17.01.2014 | Новини от Видин | Политически новини от Видин

Област Видин ще кандидатства с проекти по новата инвестиционна програма на правителството.

Областният управител на Видин инж. Кръстьо Спасов покани кметовете на 11-те общини в региона да представят проекти за финансиране от Публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите”. Днес той проведе среща с тях по повод стартирането на новата правителствена програма с бюджет от 500 млн. лв. С постановление от 16.01.2014 г. Министерският съвет одобри условията, реда и критериите за избор на проекти и програми, както и принципите за прозрачното изразходване на средствата по Програмата. В него на областните управители се възлагат функции по набирането и номинирането на конкретни проекти/програми с регионално и местно значение, предложени от общините.

„За първи път от две десетилетия насам правителството на Пламен Орешарски заложи в бюджет 2014 г. публична инвестиционна програма за подпомагане икономическия растеж на регионите. Целта е да се осигури допълнителен финансов ресурс за регионите, като се финансират проекти извън допустимите за кандидатстване по оперативните програми”, каза областният управител, който е натоварен да координира и подпомага общините в процеса на изготвянето на проектите. Инж. Кръстьо Спасов подчерта, че одобрените проекти ще бъдат финансирани и реализирани още в настоящата бюджетна година и призова кметовете разумно и целесъобразно да подберат предложенията си, като обърнат внимание на тези, които са в напреднала фаза на готовност. Той определи 22 януари за краен срок, в който проектите с апликационните форми трябва да се внесат в Областна администрация – Видин. „На 23 януари ще ги обобщим, а на следващия ден ще ги предоставим на Министерството на финансите за оценка от Междуведомствения съвет за оценяване, приоритизиране и подбор на проектните и програмни предложения”, уточни областният управител.

Със средства от Публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите“ ще се финансират проекти и програми във ВиК, управлението на отпадъците и други свързани с околната среда дейности, транспортната инфраструктура, социалната и културна инфраструктура (училища и обучителни центрове, болници и здравни звена, спортни зали и съоръжения, културни, обществени и други публични сгради), както и в други сектори, подкрепящи социално-икономическото развитие. Инвестиционната програма ще се изпълнява при спазване на принципните разпоредби за публичност и прозрачност на разходване на средствата, както и за подбора на проектите и програмите, реализирането на които ще спомогне за устойчиво развитие на регионите, повишаване на конкурентоспособността на икономиката и създаване на възможност за генериране на заетост и доходи.

Валутни курсове

bank

Валутни курсове и котировки, валутен калкулатор. Лихвени проценти.

Спешни и полезни телефони

phone

Спешни и полезни телефонни номера за гр. Видин, които можете да ползвате.

Бланки и формуляри

documents

Най-често използвани бланки и формуляри. Автобиография, мотивационно писмо ...

Разписание

prevoz

Разписание на автобуси и влакове пътуващи от и към Видин.

Бензиностанция ТИП

Реклама

Най-новите рекламни публикации на фирми в каталога. За участие виж абонамент. За да разгледате всички виж реклама.