Каталог Видин

Бизнес каталог Видин

Новини от Видин. Актуалните новини за деня от Видин и региона. Бизнес новини и събития, политически новини от Община Видин и Областна администрация Видин. Криминални, социални, спортни и регионални новини. Новини от ВТПП и ОИЦ-Видин. Бизнес статии и анализи, препоръки, съвети и документи.
Новините от Е-Видин - Бизнес каталог Видин публикувани на едно място.
Топ новини и предстоящи събития, прессъобщения.

новини

Политически новини от Видин

Областен съвет за тристранно сътрудничество - Видин

30.11.2013 | Новини от Видин | Политически новини от Видин

Николина Ванчева е председател на Областния съвет за тристранно сътрудничество във Видин.

Заместник областният управител на Видин Николина Ванчева ще ръководи работата на Областния съвет за тристранно сътрудничество. Тя бе избрана за председател с общото съгласие на участниците в днешното заседание на Съвета. В него участваха представители на синдикални и работодателски организации, териториални звена на изпълнителната власт и граждански сдружения. Те приеха правилник за работа на консултативния орган. Областният съвет за тристранно сътрудничество в орган за осъществяване на консултации и сътрудничество на областно равнище по въпросите на трудовите и непосредствено свързаните с тях отношения, осигурителните отношения, както и по въпросите на жизненото равнище, специфични за областта. Той ще изпълнява и функциите на областен съвет по условия на труд, като усилията му ще бъдат насочени към осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и оказване на съдействие за решаване на проблеми в тази сфера.

Съгласно приетия правилник на заседанията на Областния съвет за тристранно сътрудничество с право на съвещателен глас ще присъстват и представители на ресорните териториални звена на централната изпълнителна власт, както и представители на граждански сдружения и организации.

По време на дискусията г-жа Ванчева запозна присъстващите с разработващата се в момента Интегрирана стратегия за развитие на Северозападния регион, която ще съдържа приоритетни проекти за финансиране от европейските структурни и инвестиционни фондове през новия програмен период 2014 – 2020 г. Тя обърна внимание на идейния проект за откриване на зеленчукова борса в област Видин, както и на възможностите, които държавата търси за реализиране на проекта за тунел под „Петрохан”.

Валутни курсове

bank

Валутни курсове и котировки, валутен калкулатор. Лихвени проценти.

Спешни и полезни телефони

phone

Спешни и полезни телефонни номера за гр. Видин, които можете да ползвате.

Бланки и формуляри

documents

Най-често използвани бланки и формуляри. Автобиография, мотивационно писмо ...

Разписание

prevoz

Разписание на автобуси и влакове пътуващи от и към Видин.

Бензиностанция ТИП

Реклама

Най-новите рекламни публикации на фирми в каталога. За участие виж абонамент. За да разгледате всички виж реклама.