Каталог Видин

Бизнес каталог Видин

Новини от Видин. Актуалните новини за деня от Видин и региона. Бизнес новини и събития, политически новини от Община Видин и Областна администрация Видин. Криминални, социални, спортни и регионални новини. Новини от ВТПП и ОИЦ-Видин. Бизнес статии и анализи, препоръки, съвети и документи.
Новините от Е-Видин - Бизнес каталог Видин публикувани на едно място.
Топ новини и предстоящи събития, прессъобщения.

новини

Политически новини от Видин

Мерки за намаляване на административните тежести

08.08.2013 | Новини от Видин | Политически новини от Видин

Областният управител на Видин – за намаляване на цени на общински услуги.

„Някои от цените на услугите, които се извършват от общините, са необосновано високи”, се посочва в извод от доклад на експерти от Областна администрация – Видин. Докладът е изготвен по инициатива на областния управител инж. Кръстьо Спасов с цел да се установи законосъобразността на регулаторните режими, такси и услуги, прилагани от общините в региона. На пресконференция през юли областният управител на Видин обяви, че ще засили контрола върху решенията на общинските съвети, които въздействат като административна тежест върху гражданите и фирмите.

От 10 до 120 лв. в някои общини достигат цените на услугите за сключване на договори за отдаване под наем на недвижими имоти, възлагане на обществен превоз на пътници, разрешение на транспортна дейност или за издаване на маршрутен пропуск за транспортно-производствени нужди. „Съгласно Закона за местните данъци и такси, цените се определят въз основа на необходимите материално-технически и административни разходи по предоставяне на услугата. В редица случаи тази цена е необосновано висока и би следвало да се коригира в посока към намаляването й”, се отбелязва като препоръка в доклада.

Анализът показва съществени разлики в цените на услугите - в някои общини за бързи и експресни услуги увеличението е от 100% до 300%, като на места няма определени цени и срокове за изпълнението им. Общо 12 са незаконосъобразно прилаганите административни регулаторни режими в 8 от 11-те общини в област Видин, показва справка от извършения преглед на актуалните наредби на общините. Изключение по този показател са общините Брегово, Белоградчик и Димово.

В 6 общини за регистрация на собственици на пчелини и пчелни семейства се заплащат такси от 2.00 до 5.00 лв. Законът за пчеларството - чл.8, ал.4, съдържа императивното разпореждане „да не се заплаща такса” за тази услуга. Другото най-често срещано нарушение е при издаването на удостоверение за отстояване на търговски обект от здравно, детско и учебно заведение. Регулаторният режим не е въведен със закон и не трябва да се администрира. Въпреки това тази услуга се заплаща, като цената й в различните общини е от 10 до 30 лв.

В доклада са изброени редица примери за плащане на услуги за дейности, които не са регулаторни режими по смисъла на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност. За „съгласуване на маршрут на разписание за специализиран превоз” клиентът трябва да заплати 5 лв., въпреки че е отпаднало изискването за съгласуване с общината. Не е заложена в нормативен документ и такса в размер на 10 лв. месечно за извършване на обществен таксиметров превоз на пътници от стоянка. Заплаща се такса само за издаването на разрешение за таксиметров превоз на пътници, което е в правомощията на общината по закона за автомобилните превози. Не съществува и законово основание да се искат 15 лв. за разрешително за обществен превоз на пътници, след като общините нямат право да издават такъв документ. Лицензи за извършване на превози на пътници и товари се издават от министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Има и общини, които предоставят услуги, отменени с предишни решения на общинските съвети.

С писма инж. Кръстьо Спасов ще запознае кметовете на общините и председателите на общинските съвети с предложените в доклада мерки за намаляването на административните и регулаторни тежести върху гражданите и бизнеса. Те съдържат препоръки за актуализиране и прецизиране на текстовете в наредбите за местните такси и цените на услугите, както и за отмяна на незаконосъобразно действащите от тях.

Валутни курсове

bank

Валутни курсове и котировки, валутен калкулатор. Лихвени проценти.

Спешни и полезни телефони

phone

Спешни и полезни телефонни номера за гр. Видин, които можете да ползвате.

Бланки и формуляри

documents

Най-често използвани бланки и формуляри. Автобиография, мотивационно писмо ...

Разписание

prevoz

Разписание на автобуси и влакове пътуващи от и към Видин.

екос96

Реклама

Най-новите рекламни публикации на фирми в каталога. За участие виж абонамент. За да разгледате всички виж реклама.