Каталог Видин

Бизнес каталог Видин

Новини от Видин. Актуалните новини за деня от Видин и региона. Бизнес новини и събития, политически новини от Община Видин и Областна администрация Видин. Криминални, социални, спортни и регионални новини. Новини от ВТПП и ОИЦ-Видин. Бизнес статии и анализи, препоръки, съвети и документи.
Новините от Е-Видин - Бизнес каталог Видин публикувани на едно място.
Топ новини и предстоящи събития, прессъобщения.

новини

Политически новини от Видин

Резултати от обществено допитване

02.10.2014 | Новини от Видин | Политически новини от Видин

Oбществено допитване на тема „Препоръки и мерки за преодоляване на някои основни трудности, пред които е изправено обществото в област Видин”.

Политически новини от Видин

През изминалия месец на територията на град Видин беше проведено анкетно проучване относно необхо димите мерки , които трябва да се предприемат за преодоляване на основните трудности , пред които е поставено населението в областта. Допитването е организирано от Десислава Тодорова – водач на листа МИР5 – Видин . Основната цел на допитването е да се синтезират мненията и препоръките на гражданите, които са пряко засегнати от социално и икономически затруднената ситуация в област та . Проучването е реализирано чрез метода на случайния подбор ср ед жителите на град Видин, както и чрез въпросници , раз пространени в интернет пространството. Броят на респондентите взели участие в допитването възлиза на 984 човека. Заложените в анкетната карта въпроси , обхващат теми , касаещи основни приоритетни области, засягащи развитието на град Видин.

Мнението и препоръките на гражданите са изключително ценна инфор мация за конструиране на практики, които биха могли да станат предпоставка за стабилизация и повишаване на жизнения стандарт в България. Въвеждането на подобен род допитвания е крайно необходи ма мярка за изграждането на взаимовръзка между държавните органи и обществото, както и за създаването на стратегически планове за развитието на Българската държава.

Резултатите от допитването, мнения и препоръки вижте в целия файл тук.

Валутни курсове

bank

Валутни курсове и котировки, валутен калкулатор. Лихвени проценти.

Спешни и полезни телефони

phone

Спешни и полезни телефонни номера за гр. Видин, които можете да ползвате.

Бланки и формуляри

documents

Най-често използвани бланки и формуляри. Автобиография, мотивационно писмо ...

Разписание

prevoz

Разписание на автобуси и влакове пътуващи от и към Видин.

Бензиностанция ТИП

Реклама

Най-новите рекламни публикации на фирми в каталога. За участие виж абонамент. За да разгледате всички виж реклама.