Каталог Видин

Бизнес каталог Видин

Новини от Видин. Актуалните новини за деня от Видин и региона. Бизнес новини и събития, политически новини от Община Видин и Областна администрация Видин. Криминални, социални, спортни и регионални новини. Новини от ВТПП и ОИЦ-Видин. Бизнес статии и анализи, препоръки, съвети и документи.
Новините от Е-Видин - Бизнес каталог Видин публикувани на едно място.
Топ новини и предстоящи събития, прессъобщения.

новини

Политически новини от Видин

"България без цензура" представи своята платформа за област Видин

10.09.2014 | Новини от Видин | Политически новини от Видин

В програмата са заложени основни принципи за повишаване на благосъстоянието на жителите на областта.

Политически новини от Видин

Основна цел на програмата :
Повишаване на покупателната способност и благосъстояние на жителите на област Видин, чрез комплекс от мерки и принципи за периода 2014/2020.
Предлагаме ви трите основни принципа в нашата платформа:
1. Прилагане на пакет от законодателни и икономически мерки специално за развитието на Северозапада и конкретно на област Видин;
2. Изготвяне, финансиране и реализиране на програмата 20/20 ( двадесет милиона лева всяка година до 2020г.) като държавна политика;
3. Активно включване на жителите на област Видин, фирмени и фермерски сдружения, неправителствени организации, общиснки и държавни служби в изготвянето на стратегия за излизане от сегашната ситуация.

Какво ни отличава от другите:
1. Предлагаме нов подход неприлаган досега в България а именно държавна намеса в размер на 140млн. лв. до 2020 г. в приоритети, зададени от хората в област Видин;
2. Предвиждаме законодателни промени облекчаващи инвестирането и разкриването на нови работни места;
3. Въвеждаме основният европейски принцип: повече регионална политика и самоуправление  -  местните общности сами да формулират и решават проблемите си;
4. Независимо от компетентността на избраните депутати, нашата програма може да се реализира  ако се приеме,  от което и да е българско правителство.
Планът 20/20 предвижда целево държавно финансиране само за област Видин  в размер на 20 млн. лева годишно от 2014г. до 2020 г.
Средствата ще се изразходват по мерки и програми планирани и подготвени от хората и организациите живеещи и работещи на територията на видинският регион. Основните политики и дейности за финасиране са групирани по следните приоритети:

- социални политики и здравни дейности

- 5 милиона лева годишно за:
Социални и здравни дейности, насърчаване на заетостта и мобилността на работната сила, насърчаване на социалното приобщаване и борбата със бедността,подобряване на здравните услуги и повишаване на  заплатите в сферата на зравеопазването. Като например: Програми по заетост и обучения инициирани от общини, неправителствени организации и фирми. Различни социални програми за хора с увреждания, хора със специфични нужди, приемни родители,съмотни възрастни хора и други мерки съобразно нуждите на региона.
Увеличение на  заплатите на заетите в здравната сфера  със 20% , закупуване на болнично оборудване, ангажиране на лични лекари и фелдшери в районите, където те липсват (фелдшерите могат да се грижат за възрастното население по определен график в селата). Програми за профилактика и превенции.

- образование, култура и административен капацитет

- 5 милиона лева годишно за :
Инвестиране в образование, придобиване на умения и учене през целият живот. Научно-изследователска дейност и иновации. Трансгранично и транснационално сътрудничество . Развитие на културата. Ефективна държавна и общинска администрация.
Финансиране  по програми в сферата на образованието и културата. Дофинансиране със 20 % на заплати на учители и всички заети в сферата на образованието , оборудване на училищата с нова техника, обзавеждане на учебни кабинети,образователни програми с практическа насоченост, обучение на държавна и общинска администрация,изграждане и ремонт на  спортни съоръжения, международни фестивали, читалишни мероприятия обогатяване на библиотечния фонд, културен обмен. Програми по енергиинна ефективност - ремонти на училища, читалища и др.

- подкрепа на малки и средни предприятия,фермери,телекомуникации и услуги от общ икономически интерес

- 5 милиона лева годишно за :
Иновации и подпомагане на  малките и средни предприятия енергиина ефективност, подкрепа за малки фермери, съобразно плана за развитието на областта. Основен акцент - внедряване на най-новите технологии и организации за работа и управление, обучителен център за осфояване на нови технологии в овощарството, лозарството, зеленчукопроизводството и животновъдството.Подкрепа за асоциации на бизнеса и фермерите, организиране на панаири и международно представяне на продукти от Видинския край. Финансиране инфранструктурата и изграждането на бизнес паркове. Ремонти на обществени  сгради   и прилагане на мерки по енергийна ефективност.

Регионално развитие и инфраструктура.

- 5 милиона лева годишно за :
Програма  за ремонт и изграждане на нова инфраструктура -   трета и четвъртокласна пътна мрежа, важни междуселски пътища, туристическа инфраструктура, добив на минералните води, скиписти, кейове за яхти, моторници и лодки , както и подкрепа за чуждестранни инвестиции - финансиране инфранструктурата и изграждането на бизнес паркове. Ремонти на обществени  сгради   и прилагане на мерки по енергиина ефективност. Промяна закона за насърчаване на инвестициите  – обслужване на едно гише към  областният управител и получаване на всички необходими разрешителни за деведесет дни  на  инвеститори разкриващи над 50 работни места  в област Видин.
С  парите по  мярката ще се изгражда прилежащата инфраструктура – ток, вода, път.

Средствата по плана 20/20 ще се управляват от областни съвети към областният управител,    в които са включени всички „играчи“ - държавна и общинска администрация, социални служби, бюро по труда, асоциации на бизнеса,съсловни и браншови  организации, фермери, неправителствени организаци, културни институции, активни граждански здружения.
Всеки от ресорните областни съвети въз основа на предварителни проучвания и предложения на заинтересованите страни (жителите на областта) изготвя седем годишен план за действие . Поради факта , че 140 млн. лева са планирани в републиканските бюджети до 2020г. всички заложени мерки по съответните програми ще могат да бъдът изпълнени.
Очаквани резултати от плана 20/20.
- привлекателно място за инвестиции и повече работни места
- повишена конкурентноспособност на местната икономика
- подобрена социална среда и по-високо квалифицирани кадри
- по-високо мотивирани кадри в сферата на образованието и медицинското обслужване
- подобрено качество на здравеопазването вклчючително в малките населени места
- подобрено качество на образованието и по - висока конкурентноспособност на младите хора
- превръщането на Видин в  културен и спортен център с международно, регионално значение
- ПОВИШЕНО САМОЧУВСТВИЕ НА ВСИЧКИ НАС ЖИВЕЕЩИТЕ В ОБЛАСТ ВИДИН

Валутни курсове

bank

Валутни курсове и котировки, валутен калкулатор. Лихвени проценти.

Спешни и полезни телефони

phone

Спешни и полезни телефонни номера за гр. Видин, които можете да ползвате.

Бланки и формуляри

documents

Най-често използвани бланки и формуляри. Автобиография, мотивационно писмо ...

Разписание

prevoz

Разписание на автобуси и влакове пътуващи от и към Видин.

Бензиностанция ТИП

Реклама

Най-новите рекламни публикации на фирми в каталога. За участие виж абонамент. За да разгледате всички виж реклама.